Begravelsestale, som jeg har holdt

Afdødes ægtefælle gennem 56 år havde præcise ønsker til bisættelsen. Bisættelsens forløb blev derfor følgende: Kort præludium (efter kirkens skik). 1. salme: 785: Tunge, mørke…