Begravelsestale, som jeg har holdt

Begravelsestale, som jeg har holdt

Afdødes ægtefælle gennem 56 år havde præcise ønsker til bisættelsen. Bisættelsens forløb blev derfor følgende:Kort præludium (efter kirkens skik).1. salme: 785: Tunge, mørke natteskyer. Præsten: Hilsen, Læsning (Prologen, Johannesevangeliet 1,1-14), Prædiken...