Det er ikke rart ikke at vide

Det er ikke rart ikke at vide, hvad man skal
Det er ikke rart at vide, hvad man ikke skal
Det er rart at vide, hvad man skal

Det er ikke rart ikke at vide, hvad man kan
Det er ikke rart at vide, hvad man ikke kan
Det er rart at vide, at man kan

Det er ikke rart ikke at vide, hvad man vil
Det er ikke rart at vide, hvad man ikke vil
Det er rart at vide, hvad man vil

Det er ikke rart ikke at vide, hvad man må
Det er ikke rart at vide, hvad man ikke må
Det er rart at vide, at man må

Det er ikke rart ikke at vide, hvad man bør
Det er ikke rart at vide, hvad man ikke bør
Det er rart at vide, hvad man bør

Det er ikke rart ikke at vide, hvad man tør
Det er ikke rart at vide, hvad man ikke tør
Det er rart at vide, at man tør

Det er ikke rart ikke at kunne tale frit
Det er rart at tale frit, når man skal, kan, vil, må, bør og tør
Det er ikke rart, når man ikke taler frit, selvom man skal, kan, vil, må, bør og burde kunne turde

Hvorfor lyver folk, hvorfor lyver politikere, selvom de ved, hvad der er rart for alle
Hvorfor skjuler man dagsordener, når man lever i et land, hvor det ikke er nødvendigt

Svaret er vel det enkle, at man ikke kan leve uden grænser
at man ikke kan tale om frihed uden at talen forholder sig til noget, der er frihedens grænser

Det er ikke rart, ikke at vide, at ord er noget
Det er ikke rart at vide, at ord ikke er noget, hvis det ikke har indhold
Uden det indhold, der begrænser talen om frihed, er friheden tom

Der er ikke handlefrihed, hvis ikke ord skal have vægt
Der er ikke handlefrihed, hvis ikke ord har vægt
Frihed forholder sig altid til det ikke, der ikke er rart

Det er ikke rart ikke at kunne handle frit
Det er heller ikke rart, hvis min nabo ikke kan handle frit
Min nabo og jeg er hinandens begrænsninger
Vi er ikke naboer, hvis vi ikke er noget hver for sig

Det er ikke rart, hvis vi ikke begrænser hinanden 
og sørger for, at vi frit kan tale om det vi er fælles om, så vi bliver et fællesskab

Det er ikke rart, hvis jeg mener at vide, hvad min nabo bør mene, 
så vi frit kan tale om det, vi er fælles om, 
for så er vi ikke et fællesskab og vore ord er tomme

Det er ikke rart, ikke at kunne afdække sandheden
Det er ikke rart, ikke at kunne sige, at sandheden ikke er entydig
Det er rart at vide, at sandheden er mere end det tilsyneladende
at månens bagside har en forside og at det er den, man må gå ud fra

Det er ikke rart ikke at vide, hvad der er
Det er ikke rart at vide, hvad der også er
Det er rart at vide, at uden det, der ikke er, er det, der er, ikke
Det er rart at være, selvom man ikke kan vide, hvad der ikke er

Det er rart at vide, at det man siger, kan modsiges
Det er rart at vide, at modsigelsen bevirker, at sandheden kan siges 
Det er rart at vide, at sandheden bliver sagt, selvom den ikke udsiges som sandhed

Det er rart at vide, at løgnen er der som del af sandheden og ikke i sig selv
Det er ikke rart ikke at vide dette

Oh, naive menneskehed!
Hvorfor tror du på udsagn uden modsigelse
Det er ikke rart ikke at kunne vælge, når man ved, at der altid må være noget andet – ikke at man skal vælge et alternativ, men at det skal kunne være der, for at valget kan være reelt

Ytringsfrihed har ikke nødvendigvis handlefrihed som konsekvens 
På samme måde kan man ikke påberåbe sig retten til at handle frit som noget, der hænger sammen med den ytring, man frit kan gøre

Ytringer kan modsiges, ytringer kan tolkes – det gør dem frie
Ytringer er stilstand og bliver først til noget, når de høres og bekræftes og modsiges
Handlinger kan først modsiges og tolkes, når de ikke kan ændres, når de har gjort fyldest, når de har gjort lykke eller det modsatte, når de har gjort skade

Man må ikke begrænse ytringer, for så er der kun løgnen tilbage, så er der kun de ytringer, som er til for at sikre sig selv og sine ytringer som de eneste, de rigtige – uden tanke for, at der skal urigtige ytringer til, for at nogle ytringer kan være rigtige
Det er ikke rart, hvis der ikke er ytringsfrihed

Man må derimod gerne begrænse handlinger, så vi ikke går rundt og identificerer os som det modsatte, der har ret til at handle på egne forudsætninger
Det er ikke rart hvis der ikke er regler, hvad man må gøre, for handlinger er definitive og hvis de er så modsatrettet et mig, at jeg går til, ikke er mere ved en handling, må handlingen begrænses mere end de handlinger, der blot minder en om hvad man skal, kan, vil, må, bør og kan turde, hvis man vil fastholde en ytringsfrihed, der gør det rart at være
Det er rart at vide, at man kan ytre sig frit